Proces Verbal al sedintei extraordinare a CL Paulesti din 26.11.2021