Proces verbal al sedintei ordinare a CL Paulesti din 09.12.2021