Hotărârile Consiliului Local din data de 9.12.2021

Hotârărea nr 79/2021 privind aprobarea preluării in inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Păulești  a extinderilor făcute în Comuna Păulești, județul Satu Mare și delegarea gestiunii acestora către APASERV Satu Mare

HCL 79_2021

Hotărârea nr 80/2021 privind insușirea si aprobarea documentatiei cadastrale de prima inscriere in domeniul public a tronson 2 strada Begoniei, localitatea Păulești

HCL 80_2021

Hotărârea nr 81/2021 privind acceptarea donației unei suprafete de 135 mp teren arabil intravilan inscrisă în CF 107297 Păulești, cu destinatia drum, tronson str. Rândunelelor, localitatea Păulești, Comuna Păulești, județul Satu Mare

HCL 81_2021

Hotărârea nr 82/2021 privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pe anul 2022

HCL 82_2021

Hotărârea nr 83/2121 privind stabilirea cuantumului compensatiei in bani ce se poate acorda pentru voluntarii Serviciului de Voluntari si Situatii de Urgentă ai Comunei Păulești, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții si la celelalte activități prevăzute în programul SVSU Paulesti

HCL 83_2021

Hotărârea nr 84/2021 privind aprobarea Fișei de fundamentare pentru colectarea separata si transport separat al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale de la populatie in comuna Păulești

HCL 84_2021

Hotărârea 85/2021 privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare pe strada Salcâmilor  in localitatea Păulești

HCL 85_2021

Hotărârea 87/2021 privind aprobarea unei proceduri de identificare a beneficiarilor si de acordare a stimulentului educațional pentru copiii de grădinite care provin din familii defavorizate

HCL 87_2021

Hotărârea 88/2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Păulești pe anul 2021

HCL 88_2021