COMUNICAT DE PRESĂ EVENIMENT DE LANSARE A PROIECTULUI „INCLUZIUNEA SOCIALĂ ȘI ABILITAREA ROMILOR DIN JUDEȚUL SATU MARE”

Unitatea Administrativ Teritorială Tășnad, în calitate de promotor de proiect, împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare și Crucea Roșie Satu Mare, în calitate de parteneri, implementează în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023 proiectul „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare” prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și incluziunea romilor”, finanțat din fonduri provenite din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020 și Guvernul României.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.414.864,62 Lei, din care 3.752.634,93 Lei reprezintă Granturi SEE și 662.229,69 Lei reprezintă cofinanțare publică.

Proiectul își propune creșterea incluziunii și abilitarea romilor din județul Satu Mare, prin furnizarea de servicii integrate pentru 1300 persoane provenind din familii aflate în situații de vulnerabilitate (dintre care 1250 de etnie romă) și prin creșterea capacității autorităților publice locale din 10 comunități sătmărene de a acționa eficient pentru incluziunea socială a acestora.

Beneficiarii proiectului sunt 1300 persoane provenind din familii aflate în situații de vulnerabilitate (dintre care 1250 de etnie roma) din orașul Tășnad (Cartierele Sărăuad și Cervechi), orașului Ardud (Cartier romi), precum și din 8 sate din județul Satu Mare: Stîna (comuna Socond), Pelișor (comuna Lazuri), Hrip (comuna Păulești), Irina (comuna Andrid), Cidreag (comuna Porumbești), Atea (comuna Dorolț), Santău (comuna Santău), Turulung (comuna Turulung).

Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc pe data de 31 ianuarie 2022 ora 13.00 la Casa de Cultură Tășnad.

Pentru relații suplimentare, persoană de contact: Șipoș Zsófia – Coordonator de proiect, telefon: 0748228545, e-mail: office@primariatasnad.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a FRDS și a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2020. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor.

Proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și incluziunea romilor” finanțat prin Granturile SEE 2014-2020.