Hotararile Consiliului Local de la sedinta din 18.11.2022