Procesul-verbal al sedintei consiliului local Paulesti din data de 12.12.2022