Indicatori cu privire la executia bugetelor locale Decembrie 2022