Procesul-verbal al sedintei consiliului local Paulesti din data de 06.02.2023