Anunț achiziție lucrări teren sport și împrejmuire