PROCES – VERBAL al ședinţei de completare a Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare din cadrul Circumscripției Electorale nr. 42 Păulești, jud. Satu Mare, cu reprezentanţii partidelor politice și PV nr.organizaţiilor cetățenilor aparținând minorităţilor naţionale

22 May    Alegeri 9 Iunie