Procesul Verbal Nr. 139/06.062024 al ședinţei din 06.06.2024 

6 Jun    Alegeri 9 Iunie