Hotărâri ale Consiliului Local – ședința 30.06.2022