Hotărâri ale Consiliului local în cadrul ședinței din 17.08.2020

 

Hotărârea nr. 53/2020 privind aprobarea preluării în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Păulesti, judetuţul Satu Mare şi delegarea gestiunii acestora către APSERV Satu Mare

HCL nr. 53_2020 Apaserv IID

Hotărârea nr. 54/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Păuleşti pe anul 2020

HCL nr. 54_2020

Hotărârea nr. 55/2020 privind aprobarea caietului de sarcini la obiectivul de investiţii Reabilitare şi întreţinere trotuare în Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare

HCL nr. 55_2020

Hotărârea nr. 56/2020 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanţie pentru implementarea proiectului Reabilitare drumuri în Comuna Păuleşti Rev2, Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare, în baza contractului de finanţare nerambursabilă CO720RN000 11763200136 / 25.09.2017

HCL nr. 56_2020

Hotărârea nr. 57/2020 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanţie pentru implementarea proiectului Modernizare Cămin Cultural în satul Păuleşti, Comuna Păuleşti, Modernizare Cămin Cultural în satul Amaţi, Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare, în baza contractului de finanţare nerambursabilă CO760CN00011663200153 / 03.10.2017

HCL nr. 57_2020

 

Hotărârea nr. 58/2020 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanţie pentru implementarea proiectului Modernizare Cămin Cultural în satul Păuleşti, Comuna Păuleşti, Modernizare, înfiinţare şi dotare grădiniţe în Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare, în baza contractului de finanţare nerambursabilă CO720EN00011763200290 / 24.08.2017

HCL nr. 58_2020

Hotărârea nr. 59/2020 privind aprobarea solicitării suplimentării cheltuielilor neeligibile privind proiectul “Construire Scoala Gimnaziala cu clasele I – VIII, localitatea Hrip, Comuna Paulesti, judetul Satu Mare” cu o valoare de 11.044,40 lei + TVA – valoare neeligibilă suportată din bugetul local si aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici în urma încheierii contractelor de achiziţie publică cu verificatorii de proiect

HCL nr. 59_2020

Hotărârea nr. 60/2020 privind aprobarea proiectului si a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul Modernizarea strazilor Ioan Slavici, Vasile Goldis, Crasna si Mures in Comuna Paulesti, judetul Satu Mare

HCL nr. 60_2020

Hotărârea nr. 61/2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul Modernizarea strazi in Comuna Paulesti, judetul Satu Mare

HCL nr. 61_2020