Category: Hotărâri ale Consiliului Local

Aug 28

Hotărâri ale Consiliului local în cadrul ședinței din 17.08.2020

  Hotărârea nr. 53/2020 privind aprobarea preluării în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Păulesti, judetuţul Satu Mare şi delegarea gestiunii acestora către APSERV Satu Mare HCL nr. 53_2020 Apaserv IID Hotărârea nr. 54/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Păuleşti pe anul 2020 HCL nr. 54_2020 Hotărârea nr. 55/2020 privind aprobarea […]
May 12

Anunt sedinta consiliului local Paulesti din 13.05.2020

A N U N Ţ   în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, care constituie obiectul dispoziţiei primarului Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare, prin care se dispune Convocarea Consiliului Local al Comunei Păuleşti în şedinţă pentru data […]
Apr 4

Hotarari ale Consiliului Local Paulesti, sedinta 22.03.2019

HCL nr. 7/2019 utilizare excedent pe 2018 HCL nr. 8/2019 aprobare valori exploatatie forestiera HCL nr. 9/2019 stabilire taxa depozitare gunoi de grajd HCL nr. 10/2019 acordare drept de uz Electrica HCL nr. 11/2019 aprobare indicatori Tribuna Petin HCL nr. 12/2019 aprobare p.v. inventar 2018 HCL nr. 13/2019 stabilire consum carburant HCL nr. 14/2019 aprobare PUZ Lazea, Micoriciu